Osprzęt żurawi hydraulicznych, koparek oraz dźwigów.
Podkłady pod stopy podpór żurawia.
 

375823 (472)