Uroczystości rocznicy - 100. lecia firmy ČZ a.s.
 

321141 (994)