Uroczystości rocznicy - 100. lecia firmy ČZ a.s.
 

129753 (345)