Źródło: http://www.securityprinting.org/akcie/obory/280/12800_index.htm

Obraz Augusta von Willego - "Bramen w 1870 roku, rewolucja przemysłowa"

 

Legendy czeskiej motoryzacji - Praga Mignon

 

Stacja kolejowa położona jest na wysokości 327 m n.p.m.. Została zbudowana w 1855 roku na odgałęzieniu z Dziedzic austriackiej Kolei Północnej Cesarza Ferdynanda. Do pierwotnego dworca, zlokalizowanego na ówczesnych peryferiach miasta, prowadziła wytyczona także wtedy ulica Kolejowa (Bahnstrasse), obecnie Barlickiego. Pierwotnie była to stacja końcowa linii kolejowej z Dziedzic, która w 1878 roku została przedłużona do Żywca (w ciągu Galicyjskiej Kolei Transwersalnej. Wkrótce okazało się, iż ze względu na zwiększoną przepustowość, stacja stała się nieodpowiednia do obsługi pasażerów, dlatego rada miejska zadecydowała w 1887 roku o budowie nowego dworca kolejowego. Został zbudowany w latach 1889-1890 przez zakład architekta Karola Korna według projektu architekta Karola Schulza. Projekt nawiązywał do architektury dworców powstałej w 1888 roku Kolei Miast Śląskich i Galicyjskich łączącej Morawy, Śląsk Cieszyński i Galicję, której to linii dworzec w Bielsku stał się częścią. Przy budowie nowego dworca została wyburzona stara hala peronowa, jednak sam budynek nie został wyburzony (istnieje on do dziś przy ul. Wałowej). Uroczyste otwarcie dworca nastąpiło 26 lutego 1890 roku. We wnętrzu oczekiwanie na podróż miały uprzyjemniać stylizowane na antyczne polichromie wykonane przez wiedeńskich artystów. 3 czerwca 1994 roku dworzec został wpisany do rejestru zabytków.

/K.K. PRIVILEGIRTE/ KAIS.-FERD. NORDBAHN na fasadzie budynku dworca w Bielsku

 Stare zdjęcia dworca kolejowego w Bielsku (czech. Bílsko, niem. Bielitz)  - do 1918 roku. (połączone miasto Bielsko-Biała powstało w 1951 roku)

Zarząd i pracownicy stacji kolejowej w Bielsku na tle starego dworca, 1874 rok.

  • Żródło: Travelarz - Own work, CC BY-SA 3.0 pl, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=44535414

Zdjęcia współczesne: c.d.n.

Źródła:

 

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
 

870495 (31)

Menu bloga

Muzeum Králíky

Muzeum Tatry

Cesarsko-Królewskie Koleje Państwowe [kkStB]

Po rozpadzie Monarchii Austro-Węgier w roku 1918 kkStB przestały istnieć. Ich majątek został podzielony między przedsiębiorstwa kolejowe państw powstałych z rozpadu monarchii takie jak:

  • Austria: Österreichische Staatsbahnen (ÖStB), od roku 1923: Österreichische Bundesbahnen (BBÖ)
  • Czechosłowacja: Československé státní dráhy (ČSD)
  • Królestwo Serbów, Chorwatów i Słoweńców: Jugoslovenske državne železnice (JDŽ)
  • Polska: Polskie Koleje Państwowe (PKP)
  • Rumunia: Căile Ferate Române (CFR)
  • Włochy: Ferrovie dello Stato (FS)