Ogranicznik udźwigu SCS Gemini
System ważenia ładunków dla suwnic i żurawi portalowych
 

419962 (768)