Ogranicznik udźwigu SCS Gemini
System ważenia ładunków dla suwnic i żurawi portalowych
 

344129 (336)