Osprzęt żurawi hydraulicznych, koparek oraz dźwigów.
Rotatory hydrauliczne 4 i 6 przewodowe
 

527236 (632)