Osprzęt żurawi hydraulicznych, koparek oraz dźwigów.
 

527257 (653)