A highly profitable company for sale. Hardware trade. Production in progress, an organized network of suppliers and recipients mainly from Western Europe. Own land, mortgage ownership (2.2 ha), machinery, production and warehouse buildings, railway siding.

Do sprzedania firma zorganizowana jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Produkcja w toku przynosząca dochody, zorganizowana sieć dostawców i odbiorców głównie z Europy zachodniej. Własne grunty, własność hipoteczna (2,2 ha), maszyny, budynki produkcyjne, magazynowe, bocznica kolejowa.

Województwo opolskie

Cena 9 500 000 zł.

 

752612 (248)

Tabela kursów NBP

© 2021 Biuro handlowe Maszyny.PW